Slávnosť Ružencovej Panny Márie vo Vyšnej Šebastovej

//Slávnosť Ružencovej Panny Márie vo Vyšnej Šebastovej

V utorok 15. októbra v popoludňajších hodinách sme sa zúčastnili každoročnej slávnosti Ružencovej Panny Márie v Ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej. Prítomní boli viacerí kňazi a ozaj veľký počet členov ružencových bratstiev z okolitých dedín, ale aj takmer z celého východu. Na úvod členovia speváckeho zboru z UPC z Košíc Horiaci krík pripravili zaujímavé biblicko – hudobné predstavenie. Svojim vystúpením nás vtiahli a priblížili nám udalosti starého zákona. O pätnástej hodine sme sa pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu spolu so sestričkami Božieho milosrdenstva z Košíc. Program pokračoval modlitbou posvätného ruženca, v ktorom sme odovzdali do rúk našej Nebeskej Matky naše prosby, problémy, starosti, ale i radosti. Premodlievali sa ho miestni ruženčiari spolu s dominikánom bratom Filipom. Popri programe spovedali veriacich aj viacerí kňazi. Slávnosť vyvrcholila sv. omšou, ktorú celebroval promótor pre ruženec na Slovensku brat Filip Ďubek OP. V Homílii uviedol viacero príkladov sily a ovocia modlitby ruženca a povzbudzoval prítomných práve k tejto modlitbe. Práve nástrojom, ktorým môžeme dosiahnuť pokoj vo svojom srdci, v rodinách, v národe i vo svete je modlitba ruženca. Túto slávnosť sprevádzalo pekné počasie, ktoré akoby každoročne pre nás vyprosovala naša Nebeská matka Panna Mária.

2020-10-15T19:36:37+02:00