Sľub Ružencovej Panny Márie

//Sľub Ružencovej Panny Márie

Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala dominikánovi , bl. Alanovi de la Roche, pätnásť prísľubov pre tých, ktorí sa radi modlia ruženec.

Sľub Ružencovej Panny Márie sa odporúčame modliť na pravidelnom mesačnom stretnutí ružencového bratstva.

Cena Sľubu Ružencovej Panny Márie ako milodar na pokrytie nákladov spojených s tlačou je 0,20 Eur.

2020-02-25T11:17:29+01:00