Stanovy ružencových bratstiev

//Stanovy ružencových bratstiev

Život v ružencových bratstvách prináša rôzne (aj ťažké) otázky, ktoré je potrebné riešiť, lebo v opačnom prípade sa môže stať aj to, že ružencové bratstvo prestane existovať – teda fungovať tak, ako má. Ako vzniknuté otázky riešiť? Kde nájsť patričné usmernenia?

Odpoveďou sú Stanovy ružencových bratstiev, praktická brožúrka, ktorá by nemala chýbať na stole žiadnej horliteľky (horliteľa) ružencového bratstva, ale aj horliteľky (horliteľa) ruže.

Stanovy vnášajú do činnosti ružencových bratstiev poriadok v každej oblasti členstva – v Živom, Večnom i Svätom ruženci. Ale riešia aj otázky v oblasti finančného hospodárenia či jednotlivých volieb, čím odstraňujú prípadné nedorozumenia. Fungovanie bratstva sa vďaka Stanovám stáva jasným, prehľadným a zrozumiteľným.

Objednať si ich možno listom, emailom, alebo telefonicky, poprípade si ich možno osobne zadovážiť v Dominikánskom mariánskom centre v Košiciach, tel.: (055) 6230 137.

Cena Stanov ružencových bratstiev ako milodar na pokrytie nákladov na ich výrobu je 1,0 Eur.

Stanovy ružencových bratstiev si môžete taktiež stiahnuť do svojho počítača ako dokument vo formáte .pdf. Stačí, ak kliknete sem.

2022-11-07T08:40:37+01:00