Stretnutia ruženčiarov v čase pandémie

//Stretnutia ruženčiarov v čase pandémie

Milí ruženčiari! Už niekoľko mesiacov prežívame náročné obdobie súvisiace s pandémiou ochorenia Covid-19, ktoré zasiahlo aj život našich ružencových spoločenstiev. Viacerí ste sa na nás obrátili s otázkou, ako a či vôbec je vhodné organizovať každomesačné stretnutie členov Živého ruženca.

Odpoveď je pomerne jednoduchá: ak vám to okolnosti umožňujú, pokračujte v každomesačných stretnutiach; ak nie, na určitý čas od nich upusťte. Pod okolnosťami máme na mysli najmä nariadenia a odporúčania v rámci platného Covid-automatu, ktoré je potrebné dodržiavať. Odporúčame vám, aby ste sa pri organizovaní mesačných stretnutí riadili tými istými pravidlami, aké platia v prípade bohoslužieb, ktoré môžete nájsť napr. na stránke Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (www.tkkbs.sk).

Ak okolnosti nedovoľujú, aby sa uskutočnilo mesačne stretnutie všetkých členov Živého ruženca, môžete pouvažovať nad možnosťou stretávania sa po ružiach (napr. prvá ruža sa stretne v jeden deň, druha ruža v iný deň atď.). Túto možnosť už využívajú viaceré ružencové bratstvá po celom Slovensku. Samozrejme, aby sme predišli zbytočným nedorozumeniam, každý svoj krok ohľadom mesačných stretnutí členov Živého ruženca konzultujte s vašim pánom farárom.

Ak je fyzické stretnutie členov Živého ruženca z vyššie uvedených dôvodov pozastavene, vrelo vám odporúčame, aby ste sa vo zvyčajnom čase vášho mesačného stretnutia (napr. prvá nedeľa v mesiaci o 14.00 hod) zjednotili duchovne a pomodlili sa aspoň jeden desiatok posvätného ruženca. Modlitba sa totiž nedá obmedziť žiadnymi protipandemickými opatreniami. Práve naopak, malo by nás to viesť k tomu, aby sme v modlitbe pridali.

Čo sa týka výmeny ružencových kartičiek medzi jednotlivými členmi ruži, v období, keď neprebiehajú mesačne stretnutia, odporúčame vám tieto ružencové kartičky nemeniť. Člen Živého ruženca sa tak modli opakovane to iste tajomstvo. Ak však horliteľ či horliteľka vášho ružencového bratstva, v spolupráci s ostatnými horliteľmi a horliteľkami ruži, vie prakticky zabezpečiť (napr. emailovou alebo telefonickou komunikáciou), aby si jednotliví členovia ruži „vymenili“ ružencové tajomstva bez toho, aby si fyzicky zmenili ružencové kartičky, povzbudzujeme vás v tejto činnosti. Pandémia totiž obmedzuje naše stretávania, ale nie našu kreativitu.

Pevne veríme, že už čoskoro sa situácia natoľko upokojí, že sa vrátime do „starých koľaji“, aj čo sa týka mesačných stretnutí členov Živého ruženca, ale už s obnoveným srdcom, ktoré si váži nielen svoje zdravie, ale aj ľudí vo svojom okolí, a zároveň dar viery, ktorý nám pomáha preklenúť toto náročne obdobie.

Vyprosujeme vám veľa zdravia a najmä Božieho požehnania do najbližších dní.

Vaše DMC

2022-01-20T10:21:41+01:00