Stretnutie členov ružencových bratstiev 18.5.2019

//Stretnutie členov ružencových bratstiev 18.5.2019

V dominikánskom kostole v Košiciach sa dňa 18. mája 2019 uskutočnilo v poradí už dvanáste stretnutie členov ružencových bratstiev.

Ruženčiarov, ktorí pricestovali zo všetkých kútov Slovenska, privítal rektor kostola fr. Chryzostom Kryštof OP. Po krátkom príhovore promótora pre ruženec Filipa Ďubeka OP nasledovala modlitba biblického ruženca, ktorú sa modlili zástupcovia miestneho ružencového bratstva Nanebovzatia Panny Márie.

Brat Andrej Valent OCD, predstavený kláštora bosých karmelitánov v Lorinčíku, vo svojom príhovore na tému Mária nás pozýva k vnútornému pokoju spomenul, že pri modlitbe ruženca je dôležitá kontemplácia, teda rozjímanie nad Ježišovým životom a spájanie sa s ním. Toto spojenie prináša so sebou pokoj, ktorý človek celým svojim bytím hľadá a je ovocím Ježišovho vykupiteľského diela.

Po modlitbe posvätného ruženca program vyvrcholil svätou omšou, ktorú celebroval provinciál Rehole dominikánov na Slovensku fr. Damián Mačura OP. V homíli poukázal na slová Alžbety adresované Márii: “ Požehnaná si medzi ženami“. Túto veľkosť dosiahla vďaka vernosti Božiemu Slovu.

Na záver stretnutia sa v priestoroch Veritasu mohli všetci veriaci nielen podeliť so svojimi zážitkami, ale aj pohostiť.

2022-05-30T07:57:26+02:00