Stretnutie členov ružencových bratstiev 18.5.2024 – Košice

//Stretnutie členov ružencových bratstiev 18.5.2024 – Košice

Milí ruženčiari,

srdečne Vás pozývame na Stretnutie členov ružencových bratstiev v dominikánskom Kostole nanebovzatie Panny Márie v Košiciach, 18.5.2024 (sobota). Program povedie páter Matej Šulik, OP, promótor pre ruženec na Slovensku. Súčasťou programu bude príhovor generálneho promótora pre ruženec, pátra Lawrenca Lew, OP a slávnostnú sv. omšu bude celebrovať páter Damián Mačura, OP, provinciál Rehole kazateľov (dominikánov) na Slovensku. Na záver stretnutia je pre Vás pripravené agapé.

V prípade, že sa tohto stretnutia zúčastníte vo väčšej skupinke, poprosíme Vás, aby ste nám to nahlásili vopred do kancelárie Dominikánskeho mariánskeho centra mailom na dmc@dmc.sk alebo telefonicky v čase úradných hodín.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Tím DMC

fr. Lawrence Lev, OP, generálny promótor pre ruženec

Pútnici, ktorí sa na stretnutie vyberú zájazdovým autobusom môžu vystúpiť na vybranom parkovisku, prípadne na Moyzesovej ulici pri Dominikánskom námestí a odtiaľ prejsť približne 200m (5 minút) peši ku kostolu. Bližšie informácie o parkovaní pútnických autobusov v Košiciach nájdete tu: informácie o parkovaní 1 a tu: informácie o parkovaní 2.

2024-03-27T16:29:30+01:00