Stretnutie členov ružencových bratstiev 20.5.2023

//Stretnutie členov ružencových bratstiev 20.5.2023

Stretnutie členov ružencových bratstiev a mariánskych ctiteľov, ktoré sa každoročne koná v dominikánskom kostole Košiciach v tretiu májovú sobotu, tento rok pritiahlo pútničky a pútnikov zo 63 ružencových bratstiev prevažne z východného Slovenska. V zaplnenom chráme sa tak v sobotu 20. mája 2023 zišlo okolo 600 ruženčiarov. Privítali ich prior košického dominikánskeho konventu brat Šimon Tyrol a promótor pre ruženec brat Matej Šulik. Následne modlitbou biblického ruženca, ktorú viedlo miestne ružencové bratstvo, všetci spoločne prosili o požehnanie celého dňa a stretnutia.

V dopoludňajšom príhovore otec Imrich Degro, člen Komisie pre posvätný stav a ministéria pri Košickom arcibiskupstve, vo svojej prednáške predstavil Pannu Máriu ako tú, ktorá sa k nám prihovára v zjaveniach nie len slovom, ale aj svojím výzorom. Mária počas zjavení zostupuje na zem vždy v typickom oblečení pre dané miesto. Z jej obrazu sa toho dá vypozorovať naozaj veľa. Otec Imrich v prednáške zdôraznil, že „Mária zakaždým ukazuje na Ježiša. On je cestou a ona je znamením na tejto ceste.“

Eucharistiu už tradične slávil provinciál dominikánov brat Damián Mačura. „Je náročné v našej spoločnosti rozlišovať medzi dobrom a zlom,“ uviedol vo svojom príhovore. „Viera a Božie slovo nám majú pomáhať v tom, ako hľadať riešenia v našich životoch. Máme poctivo skúmať, komu naozaj záleží na živote a kto má len plné ústa života, ale skutky ukazujú opak.“

Na konci svätej omše hlavný celebrant predniesol modlitbu pred ikonou Salus populi casoviensis (Záchrana košického ľudu), ktorá je duchovne previazaná s ikonou Salus populi romani v rímskej Bazilike Santa Maria Magiore, a udelil úplné odpustky všetkým prítomným pútnikom.

Po slávnosti bratia dominikáni pozvali všetkých do priestorov kláštora na agapé — na príjemné pohostenie, posedenie a vzájomné rozhovory.

2023-05-29T08:43:05+02:00