Stretnutie členov ružencových bratstiev 21.5.2022

/, Uncategorized/Stretnutie členov ružencových bratstiev 21.5.2022

V dominikánskom kostole v Košiciach, sa po dlhšej prestávke dňa 21.mája uskutočnilo stretnutie ružencových bratstiev, prevažne z východného Slovenska. Ruženčiarov na začiatku privítal rektor kostola fr. Chryzostom a fr. Matej – promótor pre ruženec. Duchovný program sme začali Korunkou Panny Márie. Po nej nasledoval radostný ruženec, ktorý sa modlilo ružencové bratstvo z Kukovej.

Br. Matej po prestávke v prednáške predstavil život a dielo Paulíny Márie Jaricotovej – zakladateľky „Spoločenstva pre šírenie viery“. V súčasnosti sú to Pápežské misie diela- PMD. Jej druhým veľkým dielom bolo založenie Živého ruženca, ktorého cieľom bola duchovná obnova cirkvi vo Francúzku.

Paulína svojou službou a vernosťou Kristovi v najnáročnejších chvíľach života priťahuje a oslovuje aj dnešných ľudí.

Po modlitbe biblického ruženca sme spoločne slávili Eucharistiu. V homílii brat Damián, provinciál Rehole dominikánov na Slovensku, vyzdvihol vzácnosť stretnutia a spoločnej modlitby ružencových bratstiev po dvojročnej prestávke. Pominutie náročných časov nemá byť pre nás vrátením sa do starých koľají. „Všetko ťažké, čo Pán na nás dopúšťa, máme vnímať ako očistec, niečo, čo nás očisťuje, čo nás posúva.“

Záverečným požehnaním na konci slávenia liturgie sme sa presunuli do vonkajších priestorov kláštora, kde bolo pripravené pohostenie pre všetkých pútnikov.

Video zo stretnutia členov ružencových bratstiev môžete sledovať na YouTube kanáli Rehole kazateľov (dominikánov): https://www.youtube.com/watch?v=j4t0FcRjUkY

Video z prednášky P. Mateja Šulika OP na tému „Pauline-Marie Jaricot – Príbeh môjho života“ môžete sledovať na YouTube kanáli Rehole kazateľov (dominikánov): https://www.youtube.com/watch?v=80fP1fQZ8OU

Video z homílie P. Damiána Mačuru OP, provinciála dominikánov na Slovensku môžete sledovať na YouTube kanáli Rehole kazateľov (dominikánov): https://www.youtube.com/watch?v=bgkEWhYBNoc

2022-05-31T11:53:48+02:00