Stretnutie členov ružencových bratstiev 18.5.2019

//Stretnutie členov ružencových bratstiev 18.5.2019

Dominikánske mariánske centrum Vás srdečne pozýva na Stretnutie ružencových bratstiev  v kostole dominikánov Košice 18.5.2019.

Hlavnou témou stretnutia je Mária nás pozýva k vnútornému pokoju a prihovorí sa Vám br. Andrej Valent OCD, predstavený kláštora bosých karmelitánov v Lorinčíku.

Slávnostnú svätú omšu celebruje provinciál Rehole kazateľov na Slovensku fr. Damián Mačura OP.

Na záver stretnutia je pre Vás pripravené agapé.

2019-06-17T08:09:16+02:00