Stretnutie ružencového bratstva (1) – poznávací znak

//Stretnutie ružencového bratstva (1) – poznávací znak

Jednou z obzvlášť dôležitých úloh pri obnovovaní ružencových bratstiev (RB) na území Slovenska bola príprava jednotných pravidiel činnosti RB. Dnes už sú tieto pravidlá dané v záväznej podobe v dokumente nazvanom Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku. Stanovy RB presne definujú, čo znamená byť členom ružencového bratstva, ako sa ním možno stať a zároveň riešia všetky otázky súvisiace s chodom ružencového bratstva. Pôsobenie jednotlivých členov v ružencovom bratstve sa vďaka Stanovám RB stalo jasným, priehľadným a zrozumiteľným. Výsledok? Ružencové bratstvá dostávajú pre svoje pôsobenie nové impulzy, čo im prináša rozkvet v podobe chuti a aktívneho zapájania sa jeho členov do ich činnosti. Preto ďalšou veľmi dôležitou úlohou pri obnovovaní ružencových bratstiev je realizácia spomínaných pravidiel na úrovni jednotlivých ružencových bratstiev.

Mnohým ružencovým bratstvám je to jasné – obnovili svoju činnosť podľa Stanov RB hneď, ako to bolo možné. A tak pre niektoré RB nasledujúce riadky nebudú žiadnou novotou. Ba možno sa opýtajú, prečo stále opakujeme to isté. Žiaľ, sú miesta, kde Stanovy RB, obnovu RB, zavedenie poriadku vo svojom RB nechcú prijať, či dokonca búria sa proti nemu.

Rád by som pripomenul, že RB sa už v minulosti zakladali najmä za účelom, aby sa skupiny veriacich pravidelne spoločne modlili. Teda nie sú určujúce dlhé zoznamy členov RB. Ružencové bratstvo z nás nečiní ani fakt, že si nejakým spôsobom meníme ružencové tajomstvá… Čo teda?

Na základe skúseností ružencových bratstiev, ktoré sa s pomocou Stanov RB a Dominikánskeho mariánskeho centra odhodlali na cestu zmien, vás povzbudzujem, aby ste sa nebáli hľadať odpovede na závažné otázky, ktoré si kladieme a nájdené odpovede sa pokúsili uvádzať do praxe. Skúsenosť jednoznačne hovorí, že je to cesta, na ktorú sa vydať oplatí.

1. Čo je jasným poznávacím znakom toho, že máme pri našom kostole ružencové bratstvo?
Je ním dohodnutý konkrétny dátum, čas a miesto, kde sa všetci členovia Živého ruženca raz v mesiaci povinne spolu pomodlia posvätný ruženec a iba tam riešia všetky záležitosti súvisiace so životom ružencového bratstva, vrátane výmeny tajomstiev.
Neplatia argumenty, že ruženec sa modlíme pred každou svätou omšou; robíme si fatimské soboty; modlíme sa večeradlá…

Milí ruženčiari, pozývame vás k zamysleniu sa nad uvedenou otázkou a budeme vám vďační, ak nám prípadné vaše postrehy, úvahy, či skúsenosti napíšete.

fr. Šimon Tyrol OP (Časopis Ruženec 9/2011)

2018-12-03T11:53:00+01:00