Stretnutie ružencového bratstva (4) – obsah mesačného stretnutia

//Stretnutie ružencového bratstva (4) – obsah mesačného stretnutia

Je tu záver série krátkych článkov o tom, ako by malo fungovať ružencové bratstvo (RB). Hovorili sme, že praktické otázky súvisiace s chodom RB riešia Stanovy ružencových bratstiev. Že jasným poznávacím znakom RB je fakt, že sa členovia Živého ruženca raz v mesiaci stretnú na dohodnutom mieste, kde sa spolu pomodlia a riešia všetky záležitosti súvisiace so životom RB, vrátane výmeny tajomstiev. Následne sme si povedali, že toto stretnutie nemá byť zbytočne dlhé – rozhodujúca je skutočnosť, že členovia Živého ruženca sa stretnú, spolu pomodlia, a teda majú o fungovanie svojho RB záujem. Tiež sme sa venovali príprave tohto stretnutia. Vo všeobecnosti platí, že čím bude lepšie pripravené, s tým väčšou radosťou naň členovia ružencového bratstva budú chodiť.

Spoločné mesačné stretnutia členov Živého ruženca by mali začínať privítaním prítomných. Ideálne je, keď ľudí privíta horliteľ ružencového bratstva. Po úvodnom privítaní môže horliteľ RB poprosiť konkrétnu ružu o vedenie spoločnej modlitby. Najlepšie je, ak spoločnú modlitbu každý mesiac pripravuje iná ruža. Po modlitbe nasleduje praktická časť stretnutia.

4. Čo všetko má byť obsahom praktickej časti mesačného stretnutia členov Živého ruženca?
Zhrnutie aktivít RB v uplynulom mesiaci, diskusia o nich, a prípadné návrhy na aktivity RB v ďalšom mesiaci. Chýbať by nemala otázka, či je na stretnutí prítomný niekto nový so záujmom o vstup do RB. Takému treba vstup do RB umožniť ešte v ten deň. Na stretnutí tiež možno hlasovať o prípadnom použití finančných prostriedkov RB na rôzne členmi navrhnuté ciele. Na záver stretnutia sa v jednotlivých ružiach uskutoční výmena ružencových tajomstiev.

V úvode praktickej časti spoločného stretnutia členov Živého ruženca by malo prísť na rad isté zhrnutie aktivít RB v uplynulom mesiaci (ak nejaké boli a sú). Ak sa napríklad niektorí členovia ružencového bratstva zúčastnili nejakej aktivity alebo púte, možno si tu odovzdať navzájom svoje zážitky. Rovnako však predmetom zhrnutia aktivít RB v minulom mesiaci môže byť podanie svedectva o tom, ako sa nejakým spôsobom pomohlo konkrétnej osobe. Napríklad chlapi boli pokosiť trávu nevládnej členke RB, alebo ženy jej boli doma poupratovať, pomôcť s nejakými prácami, nakúpiť a pod. Je to o konkrétnych potrebách konkrétnych ľudí. Často stačí krátka priateľská návšteva členov RB.

Po zhrnutí aktivít RB v uplynulom mesiaci môžu zaznieť návrhy na prípadnú pomoc niekomu ďalšiemu, kto ju potrebuje, poprípade tipy na iné aktivity RB. Tu je dobré si uvedomovať, že sila peňazí je síce veľká, ale nie vždy potrebná. Nezištná a možno len skromná konkrétna pomoc môže byť oveľa vzácnejšia, dôvernejšia, a láskavejšia ako finančný dar. To je sila ľudskosti.

Po odznení návrhov si možno stanoviť úlohy, ktoré by chcelo RB splniť pomocou jednotlivých členov. Je však dobré sa nenútene dohodnúť, kto by v čom mohol pomôcť. Navyše určitú pomoc môžu poskytnúť nielen členovia RB, ale príležitostne aj ich rodinní príslušníci či iní ich priatelia (nečlenovia RB). Len im treba vhodne predostrieť aktivitu členov RB a poprosiť ich, či by v nej príležitostne radi pomohli. Napríklad pokosiť trávu môžu muži členiek RB. A opäť sme pri sile ľudskosti, schopnosti človeka vedome sa obetovať, dávať lásku. Ružencové bratstvá sú úžasnou myšlienkou a presne s týmto prepojením modlitby a konkrétnej pomoci druhým vznikali už v dávnej minulosti.

Prví kresťania si nezištne pomáhali a to bola sila, kvôli ktorej sa k nim pridávali ďalší. Ak takáto sila pôjde z nášho RB, potom sa ľahko môže stať, že na mesačnom stretnutí členov Živého ruženca bude prítomný aj niekto nový.

O výmene ružencových tajomstiev sme už písali v časopise Ruženec č. 6/2011 (Ako vymieňať ružencové tajomstvá) a v č. 8/2011 (Kedy vymieňať ružencové tajomstvá).

Práca a pôsobenie v ružencovom bratstve je dobrodružstvo dôverného spojenia s Bohom a s ľuďmi. Je to čas, keď síce čosi zo svojho pohodlia obetujeme, ale zase oveľa viac späť dostávame aj prostredníctvom iných ľudí.

fr. Šimon Tyrol OP (Časopis Ruženec 12/2011)

2018-12-19T22:18:06+01:00