Sú potrebné voľby v ružencovom bratstve?

//Sú potrebné voľby v ružencovom bratstve?

Naša dlhoročná horliteľka ružencového bratstva má už vyše 80 rokov a sme s ňou spokojní. Aj duchovný otec je s ňou spokojný. Musíme robiť voľby horliteľky ružencového bratstva?   Valéria

Milá pani Valéria, ružencové bratstvá (RB) sú organizované skupiny veriacich, ktoré svojou činnosťou sledujú spoločný cieľ – šírenie dobra cez osobné sebaposväcovanie, cez prehlbovanie viery jednotlivých členov RB, cez prehlbovanie ich lásky k Bohu a k ľuďom okolo nich. Myslím, že nie je potrebné veľa písať o tom, že tam, kde sa viacerí ľudia stretávajú, tam, kde spolu niečo vytvárajú, sú nutné isté pravidlá. Sme naozaj rôzni, pričom vidíme, že často nám isté pravidlá chýbajú už doma, v našich pokrvných vzťahoch. Čo potom, keď chýbajú pravidlá tam, kde sa stretávajú naozaj rôzne krvné skupiny, povahy, ale aj ľudia rôznych životných skúseností, rôzneho vzdelania, veku či intelektu?

Vytvárame isté pravidlá pre život v tomto štáte, v spoločnosti, máme presné pravidlá v doprave, v športe, pravidlá sú v Cirkvi, v liturgii… a teda pravidlá majú byť vítanou pomôckou i pre život v našom ružencovom bratstve.

Plynulý chod ružencových bratstiev si vyžaduje istú štruktúru, rozdelené úlohy. Ani doma sa nedá, aby všetci robili všetko. Preto už istý čas ružencovým bratstvám ponúkame obzvlášť užitočný dokument – Stanovy ružencových bratstiev. Ony nás vedú k cieľu, zjednocujú našu reč, chápanie nás samých, určujú naše smerovanie, úlohy, a teda v neposlednom rade pomáhajú riešiť rozličné možné otázky a problémy v našich ružencových bratstvách, ktoré celkom samozrejme prináša život. Skúsenosť ukazuje, že tam, kde sa v RB rozhodnú nasledovať pomocnú ruku Stanov RB, nastávajú výrazné kvalitatívne zmeny v ich činnosti a tiež v ich duchovnom napredovaní.

Podľa Stanov RB sa voľby do služby horliteľa RB a zároveň do služieb horliteľov jednotlivých ruží majú konať periodicky každé tri roky. Situácia, keď sú všetci členovia RB spokojní s danými horliteľmi (a môže sa zdať, že všetko je v poriadku), pôsobí napohľad zaujímavo, pokojne, ale možno o to viac si potom môžeme klásť otázku, aký problém je voľby každé tri roky opakovať a voliť vždy opäť tých istých, dobrých, srdečných, citlivých ľudí do služieb horliteľov. Niekto môže namietať, že je to samoúčelné. Nie. Naopak, pravidelné voľby sú slobodným, otvoreným vyjadrením toho, že všetko v našom ružencovom bratstve je v úplnom poriadku. Radosť byť v ňom, tešiť sa zo vzájomnej spolupatričnosti, podpory a zo spoločne strávených chvíľ na spoločnom stretávaní na modlitbe, ale napríklad aj pri voľbách. Akékoľvek spoločné stretnutia majú byť pre ružencové bratstvo obohacujúce.

Mám však aj opačnú skúsenosť. Odmietanie volieb, odmietanie akýchkoľvek zmien v niektorých ružencových bratstvách vyplýva z toho, že horlitelia RB si akoby privlastňujú ružencové bratstvo, vnímajú ho ako dielo, ktoré im nejakým spôsobom patrí. Vtedy často hovoria, že ich službu horliteľa nik nechce robiť, že ak ju nebudú vykonávať oni, tak sa ružencové bratstvo rozpadne a skončí. No pri rozhovoroch s nimi často zisťujem opak – majú strach. To je strach, ktorý človek pociťuje obyčajne vtedy, keď sa na niečo nezdravo upne a potom sa už len bojí, že raz o to (o funkciu, o honor, o moc) príde. Konkrétne v ružencových bratstvách sa niekedy bojíme zmien, bojíme sa možnosti, že môže byť zvolený iný horliteľ, lebo máme strach, že prídeme o svoju pozíciu, o svoju ružu a podobne. Vedzte, že toto nie je správna cesta ako duchovne rásť. Byť kvôli tomuto v ružencovom bratstve je celkom zbytočné.

Milá pani Valéria, povzbudzujem vás k otvorenosti a odvahe voľby vo vašom ružencovom bratstve realizovať. Samotné voľby majú isté pravidlá, nie je jedno, ako sa urobia. Odporúčam vám v tejto veci kontaktovať Dominikánske mariánske centrum, kde vám podrobnosti okolo volieb radi vysvetlia.

Mnohé ružencové bratstvá, ktoré sa rozhodli pre svoju obnovu v zmysle Stanov RB, sa obávali akejsi neistoty, avšak veľmi rýchlo pocítili, že vytvorili priestor pre zmysluplný systém, pre vzájomnú angažovanosť, a v neposlednom rade pre radosť zo slobody Božích detí.

fr. Šimon Tyrol OP (Časopis Ruženec 4/2009)

2018-11-28T16:04:06+01:00