Yearly Archives: 2018

/2018

december 2018

Rozhovor s novým promótorom pre ruženec

2020-10-15T19:44:18+02:00

Na základe poverenia provinciála Rehole dominikánov Damiána Mačuru sa od novembra 2018 služby promótora pre ruženec na Slovensku ujal brat Filip Ďubek OP (47). […]

Rozhovor s novým promótorom pre ruženec2020-10-15T19:44:18+02:00

Mária Panna, Mária Kráľovná

2018-12-20T22:02:06+01:00

Mária je Panna a zároveň Mária je Kráľovná. Nezovšedneli nám tieto Máriine tituly? Nezabudli sme na to, čo všetko v sebe obnášajú? To, že Mária je Panna, by nám nemalo pripomínať len pravdu našej viery, že Mária bola Pannou pred pôrodom a ostala ňou počas ako aj po [...]

Mária Panna, Mária Kráľovná2018-12-20T22:02:06+01:00

Preukazy členov ružencového bratstva

2020-02-25T10:12:53+01:00

Preukaz člena ružencového bratstva by mal mať každý člen ružencového bratstva. Je viditeľným znamením jeho dobrovoľného a aktívneho členstva. Preukazy sú delené zvlášť pre členov Živého, Svätého a Večného ruženca. […]

Preukazy členov ružencového bratstva2020-02-25T10:12:53+01:00

Stanovy ružencových bratstiev

2022-11-07T08:40:37+01:00

Život v ružencových bratstvách prináša rôzne (aj ťažké) otázky, ktoré je potrebné riešiť, lebo v opačnom prípade sa môže stať aj to, že ružencové bratstvo prestane existovať – teda fungovať tak, ako má. Ako vzniknuté otázky riešiť? Kde nájsť patričné usmernenia? Odpoveďou sú Stanovy ružencových bratstiev, praktická brožúrka, ktorá by nemala [...]

Stanovy ružencových bratstiev2022-11-07T08:40:37+01:00