Dominikánske mariánske centrum

Časopis Ruženec

Januárové číslo časopisu Ruženec

Existuje dar, ktorý každý z nás dostávame od Boha a ktorý nám v ťažkých situáciách pomáha nezísť z cesty, aj keď je náročná. Je to dar, ktorý nám pomáha urobiť ďalší krok, aj keď máme málo síl. Ten dar má meno. Voláme ho nádej. […]

Decembrové číslo časopisu Ruženec

Otvoril som oko len natoľko, aby mi doň nevošlo veľa svetla. Určite je už viac ako sedem hodín. Zaostrím na budík – nesvieti. Na mobile vidím 24. 12. Počkať… Áno, je Štedrý deň, v našej domácnosti deň veľmi, veľmi štedrý na robotu všetkého druhu. […]

Podujatia

Stretnutie dominikánskej rodiny

Drahí členovia dominikánskej rodiny, s radosťou Vás pozývame na naše spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční 11. novembra 2023 od 10.00 hod. v Košiciach.

[…]

Aktuálne

Krížová cesta

Prinášame vám krížovú cestu s názvom: Hľa, všetko robím nové, ktorej autorom je fr. Joachim Harazin, OP.

Kniha Loretánske litánie

Kniha Loretánske litánie umožňuje čitateľovi hlbšie nazrieť do jednotlivých invokácií, ktorými vzývame Pannu Máriu, spoznať krásu a moc tej, ktorá povedala Bohu svoje „áno“. […]