Tajomstvá ruženca

//Tajomstvá ruženca
Tajomstvá ruženca

Radostný ruženec:

(modlí sa v pondelok a sobotu, v Adventnom období aj v iné dni)

Prosby k preddesiatku: a) … Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.                                                                             b) … Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.                                                                                 c) … Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.

 1. … Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
 2. … Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
 3. … Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
 4. … Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala.
 5. … Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.

Doplnenie názvu tajomstiev radostného ruženca…

Ruženec svetla:

(modlí sa vo štvrtok)

Prosby k preddesiatku: a) … Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.                                                                           b) … Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje  milosrdnou láskou.                                                         c) … Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

 1. … Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
 2. … Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
 3. … Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
 4. … Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia.
 5. … Ježiš, ktorý nám dal seba samého za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.

Schválená kratšia verzia tajomstiev „ruženca svetla“ …

Bolestný ruženec:

(modlí sa v utorok a piatok, v Pôstnom období aj v iné dni)

Prosby k preddesiatku: a) … Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.                                                                                 b) … Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.                                                                                   c) … Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.

 1. … Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
 2. … Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
 3. … Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
 4. … Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
 5. … Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Slávnostný ruženec:

(modlí sa v stredu a nedeľu, vo Veľkonočnom období aj v iné dni)

Prosby k preddesiatku: a) … Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.                                                                     b) … Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.                                                                                         c) … Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.

 1. … Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
 2. … Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
 3. … Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
 4. … Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
 5. … Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.