Ponúkame

/Ponúkame

máj 2020

Knižná novinka: Juraj Dobránsky

2020-05-06T16:34:24+00:00

Tento muž so zaujímavým a inšpirujúcim životným príbehom sa právom pokladá za apoštola modlitby ruženca a horlivého obnovovateľa katolíckych spoločenstiev na Šariši. Bol apoštolom ruženca, lebo si túto modlitbu natoľko obľúbil, že […]

Knižná novinka: Juraj Dobránsky2020-05-06T16:34:24+00:00

február 2020

Sľub Ružencovej Panny Márie

2020-02-25T11:17:29+00:00

Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala dominikánovi , bl. Alanovi de la Roche, pätnásť […]

Sľub Ružencovej Panny Márie2020-02-25T11:17:29+00:00

december 2018

Preukazy členov ružencového bratstva

2020-02-25T10:12:53+00:00

Preukaz člena ružencového bratstva by mal mať každý člen ružencového bratstva. Je viditeľným znamením jeho dobrovoľného a aktívneho členstva. Preukazy sú delené zvlášť pre členov Živého, Svätého a Večného ruženca. […]

Preukazy členov ružencového bratstva2020-02-25T10:12:53+00:00

Stanovy ružencových bratstiev

2018-12-19T22:13:33+00:00

Život v ružencových bratstvách prináša rôzne (aj ťažké) otázky, ktoré je potrebné riešiť, lebo v opačnom prípade sa môže stať aj to, že ružencové bratstvo prestane existovať – teda fungovať tak, ako má. Ako vzniknuté otázky riešiť? Kde nájsť patričné usmernenia? Odpoveďou sú Stanovy ružencových bratstiev, praktická brožúrka, ktorá by nemala [...]

Stanovy ružencových bratstiev2018-12-19T22:13:33+00:00

Pauline Jaricot – Príbeh môjho života

2018-12-19T12:14:44+00:00

S radosťou a vďačnosťou vám odovzdávame túto neobyčajnú knihu zápiskov mladého dievčaťa - Pauline-Marie Jaricot, zakladateľky Živého ruženca. "Príbeh môjho života" je o jej duchovných zápasoch a víťazstvách, o Božom pôsobení v jej živote, o jej vzťahu s Bohom a s Božou Matkou. Hoci žila v 19. storočí, [...]

Pauline Jaricot – Príbeh môjho života2018-12-19T12:14:44+00:00

Centrom ruženca je Kristus

2018-12-19T22:00:26+00:00

Ešte máme v živej pamäti spomienky na návštevu generálneho promótora pre ruženec Louisa Marie Arińo-Duranda, ktorý navštívil Slovensko 20. až 26. mája 2015. Počas týchto dní sa postupne stretol so zástupcami jednotlivých ružencových bratstiev v Bratislave, Zvolene, Košiciach a v Ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej, kde slávil s miestnymi veriacimi a pútnikmi slávnosť Zoslania Ducha Svätého. [...]

Centrom ruženca je Kristus2018-12-19T22:00:26+00:00

Ruženec – S Máriou kontemplovať Krista, DOČASNE NEDOSTUPNÉ

2021-09-22T14:55:07+00:00

Praktická pomôcka pre tých, ktorí sa radi modlia posvätný ruženec, ale aj pre „začiatočníkov“, ktorí sa o tejto modlitbe chcú dozvedieť čo najviac. Kniha je rozdelená do štyroch väčších častí: Prvá časť podrobne vysvetľuje, ako sa modlí ruženec, čo je ružencové bratstvo, aké sú formy členstva v ružencovom bratstve, aké sú výsady a prísľuby pre členov ružencového [...]

Ruženec – S Máriou kontemplovať Krista, DOČASNE NEDOSTUPNÉ2021-09-22T14:55:07+00:00

Ruženec – jednoduchá a hlboká modlitba

2018-12-19T12:17:58+00:00

Autorom ponúkanej knihy Ruženec - jednoduchá a hlboká modlitba je poľský dominikán Cyprian Klahs. V knihe nás povzbudzuje, aby sme sa často a s duchovným úžitkom modlili ruženec. Vo svojej knihe nielenže prináša rozjímania, ale pripomína nám aj krátke dejiny tejto modlitby a vysvetľuje jej význam. Ukazuje nám [...]

Ruženec – jednoduchá a hlboká modlitba2018-12-19T12:17:58+00:00

november 2018

Časopis ruženec

2018-11-22T10:56:21+00:00

Jedna z tituliek časopisu Ruženec (Fra Angelico: Korunovanie Panny Márie – detail). Obľúbeným periodikom členov ružencových bratstiev, ale aj všetkých nadšencov modlitby posvätného ruženca (a nielen ich) je mesačník Ruženec. Časopis Ruženec založili dominikáni v roku 1946. Vychádzal však len do konca roku 1948, keď jeho vydávanie [...]

Časopis ruženec2018-11-22T10:56:21+00:00