Ponúkame

/Ponúkame

marec 2024

február 2024

Kniha Loretánske litánie

2024-02-06T12:12:37+01:00

Kniha Loretánske litánie umožňuje čitateľovi hlbšie nazrieť do jednotlivých invokácií, ktorými vzývame Pannu Máriu, spoznať krásu a moc tej, ktorá povedala Bohu svoje „áno“. […]

Kniha Loretánske litánie2024-02-06T12:12:37+01:00

január 2023

Brožúra – Paulína Jaricotová – Zakladateľka Diela šírenia viery

2023-01-30T11:47:57+01:00

Dňa 22. mája 2022 bola blahorečená Paulína Mária Jaricotová, zakladateľka Živého ruženca. Brožúra opisuje jej život od narodenia v Lyone až po smrť a jej celoživotné pôsobenie v Lyone. Paulína bola veľká podporovateľka misií horliteľka modlitby ruženca. Brožúra tiež opisuje jej hlbokú vieru a úctu k eucharistii a [...]

Brožúra – Paulína Jaricotová – Zakladateľka Diela šírenia viery2023-01-30T11:47:57+01:00

november 2021

Tajomstvá posvätného ruženca

2024-03-14T13:57:05+01:00

Kompletná sada 20 tajomstiev posvätného ruženca, ktoré si členovia RB mesačne vymieňajú. […]

Tajomstvá posvätného ruženca2024-03-14T13:57:05+01:00

máj 2020

Kniha Juraj Dobránsky

2023-01-30T11:23:18+01:00

Tento muž so zaujímavým a inšpirujúcim životným príbehom sa právom pokladá za apoštola modlitby ruženca a horlivého obnovovateľa katolíckych spoločenstiev na Šariši. Bol apoštolom ruženca, lebo si túto modlitbu natoľko obľúbil, že […]

Kniha Juraj Dobránsky2023-01-30T11:23:18+01:00

február 2020

Sľub Ružencovej Panne Márii

2024-07-18T14:23:46+02:00

Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala dominikánovi , bl. Alanovi de la Roche, pätnásť […]

Sľub Ružencovej Panne Márii2024-07-18T14:23:46+02:00

december 2018

Preukazy členov ružencového bratstva

2020-02-25T10:12:53+01:00

Preukaz člena ružencového bratstva by mal mať každý člen ružencového bratstva. Je viditeľným znamením jeho dobrovoľného a aktívneho členstva. Preukazy sú delené zvlášť pre členov Živého, Svätého a Večného ruženca. […]

Preukazy členov ružencového bratstva2020-02-25T10:12:53+01:00

Stanovy ružencových bratstiev

2022-11-07T08:40:37+01:00

Život v ružencových bratstvách prináša rôzne (aj ťažké) otázky, ktoré je potrebné riešiť, lebo v opačnom prípade sa môže stať aj to, že ružencové bratstvo prestane existovať – teda fungovať tak, ako má. Ako vzniknuté otázky riešiť? Kde nájsť patričné usmernenia? Odpoveďou sú Stanovy ružencových bratstiev, praktická brožúrka, ktorá by nemala [...]

Stanovy ružencových bratstiev2022-11-07T08:40:37+01:00

Pauline Jaricot – Príbeh môjho života

2024-02-06T12:14:59+01:00

S radosťou a vďačnosťou vám odovzdávame túto neobyčajnú knihu zápiskov mladého dievčaťa - Pauline-Marie Jaricot, zakladateľky Živého ruženca. "Príbeh môjho života" je o jej duchovných zápasoch a víťazstvách, o Božom pôsobení v jej živote, o jej vzťahu s Bohom a s Božou Matkou. Hoci žila v 19. storočí, [...]

Pauline Jaricot – Príbeh môjho života2024-02-06T12:14:59+01:00

Centrom ruženca je Kristus

2018-12-19T22:00:26+01:00

Ešte máme v živej pamäti spomienky na návštevu generálneho promótora pre ruženec Louisa Marie Arińo-Duranda, ktorý navštívil Slovensko 20. až 26. mája 2015. Počas týchto dní sa postupne stretol so zástupcami jednotlivých ružencových bratstiev v Bratislave, Zvolene, Košiciach a v Ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej, kde slávil s miestnymi veriacimi a pútnikmi slávnosť Zoslania Ducha Svätého. [...]

Centrom ruženca je Kristus2018-12-19T22:00:26+01:00

Ruženec – S Máriou kontemplovať Krista

2022-07-25T12:51:04+02:00

Praktická pomôcka pre tých, ktorí sa radi modlia posvätný ruženec, ale aj pre „začiatočníkov“, ktorí sa o tejto modlitbe chcú dozvedieť čo najviac. Kniha je rozdelená do štyroch väčších častí: Prvá časť podrobne vysvetľuje, ako sa modlí ruženec, čo je ružencové bratstvo, aké sú formy členstva v ružencovom bratstve, aké sú výsady a prísľuby pre členov ružencového [...]

Ruženec – S Máriou kontemplovať Krista2022-07-25T12:51:04+02:00

Ruženec – jednoduchá a hlboká modlitba

2018-12-19T12:17:58+01:00

Autorom ponúkanej knihy Ruženec - jednoduchá a hlboká modlitba je poľský dominikán Cyprian Klahs. V knihe nás povzbudzuje, aby sme sa často a s duchovným úžitkom modlili ruženec. Vo svojej knihe nielenže prináša rozjímania, ale pripomína nám aj krátke dejiny tejto modlitby a vysvetľuje jej význam. Ukazuje nám [...]

Ruženec – jednoduchá a hlboká modlitba2018-12-19T12:17:58+01:00