dmc98

/dmc98

About dmc98

This author has not yet filled in any details.
So far dmc98 has created 26 blog entries.

november 2018

Môžu sa členovia ružencového bratstva stretávať aj oddelene – po jednotlivých ružiach?

2018-11-28T15:56:26+01:00

Môžu sa členovia bratstva stretávať aj oddelene – po jednotlivých ružiach? Môžu, ale nemalo by to byť na úkor spoločného stretávania sa celého bratsva. Členovia Živého ruženca sa majú stretávať spolu minimálne raz mesačne. Pravidelné stretnutia členov Živého ruženca totiž tvoria jeden z nosných pilierov zmyslu existencie ružencových bratstiev, [...]

Môžu sa členovia ružencového bratstva stretávať aj oddelene – po jednotlivých ružiach?2018-11-28T15:56:26+01:00

Aká je organizačná štruktúra ružencového bratstva?

2018-11-28T15:55:55+01:00

Aká je organizačná štruktúra ružencového bratstva a čo treba k jeho chodu? Pre vznik a chod ružencového bratstva je potrebná minimálne jedna úplná ruža, teda 20-členná skupina, ktorá si vymieňa ružencové tajomstvá, stretáva sa a modlí desiatok ruženca denne. Pre vznik ďalšej ruže sú potrební minimálne 3 členovia. Pokiaľ [...]

Aká je organizačná štruktúra ružencového bratstva?2018-11-28T15:55:55+01:00

Nakoľko je v ružencovom bratstve dôležitá modlitba posvätného ruženca?

2018-11-22T13:24:10+01:00

Nakoľko je v ružencovom bratstve dôležitá modlitba posvätného ruženca? Modlitba posvätného ruženca má pre človeka zmysel len natoľko, nakoľko cíti, že má moc meniť jeho život, že ho vedie bližšie ku Kristovi a ku konaniu dobra. Inými slovami členovia ružencových bratstiev sa pre ruženec a členstvo v ružencových bratstvách [...]

Nakoľko je v ružencovom bratstve dôležitá modlitba posvätného ruženca?2018-11-22T13:24:10+01:00

Aký úžitok prináša členstvo v ružencovom bratstve jeho členom?

2018-11-28T15:54:42+01:00

Aký úžitok prináša členstvo v ružencovom bratstve jeho členom? Okrem účasti na duchovných dobrách dominikánskej rehole a dobrodeniach udelených pápežmi, správne vedené ružencové bratstvo prehlbuje v jeho členoch vieru, nádej a lásku, pričom upriamuje ich pozornosť na podstatu a centrum duchovného života – na svätú omšu, na stretnutie s [...]

Aký úžitok prináša členstvo v ružencovom bratstve jeho členom?2018-11-28T15:54:42+01:00

Aké vlastnosti by mali charakterizovať člena ružencového bratstva?

2018-11-22T13:22:37+01:00

Aké vlastnosti by mali charakterizovať člena ružencového bratstva? O čo sa majú členovia ružencových bratstiev usilovať? Každý člen ružencového bratstva sa má usilovať duchovne formovať svoj osobný život, svoje srdce, nasledovať príklad Panny Márie v prijímaní Ježiša Krista, v jej schopnosti učiť sa od neho. Člen ružencového bratstva vo [...]

Aké vlastnosti by mali charakterizovať člena ružencového bratstva?2018-11-22T13:22:37+01:00

Ako a kde môže vzniknúť ružencové bratstvo?

2018-11-22T13:21:29+01:00

Ako a kde môže vzniknúť ružencové bratstvo? Ružencové bratstvo sa obyčajne zakladá pri kostole – farskom alebo filiálnom, môže však vzniknúť aj tam, kde kostol nie je. K jeho založeniu je potrebná minimálne 20-členná skupina veriacich, ktorá je ochotná pravidelne sa modliť – ruženec a schádzať sa na spoločnej [...]

Ako a kde môže vzniknúť ružencové bratstvo?2018-11-22T13:21:29+01:00

Čo je zmyslom ružencových bratstiev?

2018-11-22T13:20:09+01:00

Čo je zmyslom ružencových bratstiev? V podstate to, čo kedysi povedal pápež Ján Pavol II.: Objavovať modlitbu ruženca vo svetle Svätého písma, v súlade s liturgiou a v kontexte každodenného života (porov. apoštolský list Rosarium Virginis Mariæ, čl. 43). Aby modlitba ruženca vždy vychádzala z Božieho slova, z toho [...]

Čo je zmyslom ružencových bratstiev?2018-11-22T13:20:09+01:00

Stať sa členom ružencového bratstva?

2018-11-22T13:02:06+01:00

Mnohí ľudia sa radi a často modlia posvätný ruženec. Mali by sa stať členmi ružencového bratstva? Nie je to nutné, hoci vstup do ružencového bratstva im rozhodne možno odporúčať. Posvätný ruženec je v Cirkvi mimoriadne obľúbená a osvedčená modlitba, ktorá pomáha každému, kto sa ju úprimne modlí. Členstvom v [...]

Stať sa členom ružencového bratstva?2018-11-22T13:02:06+01:00

Čo je ružencové bratstvo?

2018-11-22T12:12:51+01:00

Ružencové bratstvo je dominikánskou rehoľou založená skupina veriacich, ktorí sa slobodne rozhodli aktívne prehlbovať svoj vzťah k Bohu, dozrievať v láske a šíriť dobro podľa biblického príkladu Panny Márie. Na ceste k tomuto cieľu si členovia ružencových bratstiev osobitným spôsobom pomáhajú modlitbou posvätného ruženca, pravidelnými spoločnými mesačnými stretnutiami a duchovnou [...]

Čo je ružencové bratstvo?2018-11-22T12:12:51+01:00

Časopis ruženec

2023-01-30T11:16:57+01:00

Jedna z tituliek časopisu Ruženec (Fra Angelico: Korunovanie Panny Márie – detail). Obľúbeným periodikom členov ružencových bratstiev, ale aj všetkých nadšencov modlitby posvätného ruženca (a nielen ich) je mesačník Ruženec. Časopis Ruženec založili dominikáni v roku 1946. Vychádzal však len do konca roku 1948, keď jeho vydávanie [...]

Časopis ruženec2023-01-30T11:16:57+01:00

september 2018