Ako a kde môže vzniknúť ružencové bratstvo?

//Ako a kde môže vzniknúť ružencové bratstvo?

Ako a kde môže vzniknúť ružencové bratstvo?
Ružencové bratstvo sa obyčajne zakladá pri kostole – farskom alebo filiálnom, môže však vzniknúť aj tam, kde kostol nie je. K jeho založeniu je potrebná minimálne 20-členná skupina veriacich, ktorá je ochotná pravidelne sa modliť – ruženec a schádzať sa na spoločnej modlitbe minimálne raz mesačne na vhodnom mieste. Keď sa takáto skupina nájde, oznámi svoj záujem založiť ružencové bratstvo prostredníctvom Dominikánskeho mariánskeho centra provinčnému promótorovi pre ruženec. Ružencové bratstvo zakladá promótor vystavením zakladacej listiny.

Na čo je potrebné v pôsobení ružencových bratstiev klásť obzvlášť veľký dôraz?
Na ducha. Aby bratstvá neboli len akési dobre namastené modlitebné stroje, ale ľudia, ktorí sa radi stretávajú, ktorí myslia jeden na druhého a snažia sa o všeobecné dobro. Tu veľmi pomáha spoločná modlitba, na ktorej by sa členovia ružencového bratstva mali stretávať minimálne raz mesačne. Tieto stretnutia umocňujú pocity solidarity, spolupatričnosti a navonok vyjadrujú duchovnú jednotu členov ružencového bratstva. Sú signálom pre svet, že vzájomné priateľstvá, stretnutia, majú svoj veľký význam. Že človek, ktorý verí Bohu, nikdy nie je sám.

2018-11-22T13:21:29+01:00