Duchovné cvičenia v Dolnom Smokovci

//Duchovné cvičenia v Dolnom Smokovci

Od 31. mája do 2. júna (piatok až nedeľa) sa v Charitnom domove Krížových sestier v Dolnom Smokovci uskutočnili duchovné cvičenia členov ružencových bratstiev pod vedením bratov dominikánov Filipa Ďubeka OP a Šebastiána Morica OP. Celé cvičenia prežarovala krásna téma: „Blahoslavenstvá uskutočňované v našom živote“. Zúčastnili sa ich ruženčiari z viacerých kútov Slovenska, od Oravy, cez okolie Zvolen až po krajný východ. Bohatý duchovný program bol naplnený spoločnými modlitbami, adoráciami, svätými omšami a hodnotnými prednáškami. Bol to požehnaný čas, keď prítomní ruženčiari strávili s Bohom viac času ako vo všedné dni a Boh všetkých určite nešetril svojimi milosťami.

2020-10-15T19:38:26+02:00