Augustové číslo časopisu Ruženec

//Augustové číslo časopisu Ruženec

Spolu s bratmi dominikánmi, ktorí sa venovali a venujú apoštolátu ružencových bratstiev na Slovensku, vás pozývame na púť do Svätej zeme. Poďme spolu rozjímať nad tajomstvami ruženca na miestach, kde sa zrodila naša spása. Viac  sa dočítate v úvodníku nášho časopisu Ruženec.

Rubrika „Biblické okienko“ opisuje trinástu a štrnástu kapitolu Lukášovho evanjelia o líške, sliepke a veľkej hostine. O tom, že aj Ježiš vedel plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi.

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame našu pozornosť na invokáciu Pomocnica kresťanov. Tento mariánsky titul je blízky nielen saleziánskej duchovnej rodine, ale aj mnohým ďalším katolíkom na celom svete.

Apoštolka apoštolov, hriešnica z Magdaly; patrónka Rehole bratov kazateľov (dominikánov). Pokračovanie druhej časti obnoveného seriálu „Viera v umení“ na strane 31 až 35.

„Pravdou je, že od malička som chcel byť hasičom,“ spomína si misionár P. Peter Shekelton z Anglicka. „Táto predstava ma fascinovala. Ak sa však v spomienkach vraciam späť, mal som tiež túžbu stať sa kňazom.“ Začítajte sa s nami do článku „Dlhé čakanie v dažďovom pralese“.

Naše pútnické kroky dnes nasmerujeme k pohraničnej obci ležiacej v Spišskej diecéze v okrese Námestovo, k obci Bobrov. Je to jediné miesto, kde sa pripomína aj udalosť z apokryfných spisov o smrti Panny Márie.

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– 13. púť ružencových bratstiev do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne

– duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Ako prežívam svätú omšu

– 23. ročník púte k Madone Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej

– slávnosť Ružencovej Panny Márie vo Vyšnej Šebastovej

2020-10-15T20:15:03+02:00