Decembrové duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove

//Decembrové duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove

Možnosť načerpať veľa síl a vnútorného pokoja sme mali počas adventných duchovných cvičení v Exercičnom dome sv. Ignáca pod Kalváriou v Prešove. Uskutočnilo sa v dňoch 8.-11. decembra 2022, ktoré viedol exercitátor, promótor pre ruženec, P. Matej Šulik OP s témou: Ako dobre prežiť advent.

Začínali sme vo štvrtok modlitbou rozjímavého ruženca. Program bol bohatý: rozjímavé ružence, sväté omše, ranné a večerné chvály, Koruna Panny Márie, večerné adorácie a už samotná téma a sila ticha i obsah cvičení. Prednášky neboli dlhé a rozhodne hodnotné. Mali sme tiež dostatok času na osobné rozjímanie a stíšenie sa, to všetko umocnené krásnym prostredím a obetavým a milým promótorom. Verím, že všetci zúčastnení sme odchádzali v nedeľu domov veľmi spokojní, obohatení a povzbudení.

Dovoľte mi poďakovať sa za duchovné cvičenie našim dominikánom. Nech Pán požehnáva Vašu bohumilú činnosť. V modlitbách budeme prosiť Pána nech Vám dá zdravie a silu, aby ste privádzali ľudí k modlitbe, k láske Bohu a blížnemu.

Horliteľka RB Kuková, Terka Dudiňáková

2023-01-09T07:42:09+01:00