Deň dominikánskej rodiny 11.11.2023

//Deň dominikánskej rodiny 11.11.2023

11.11.2023 sa v Košiciach konal Deň dominikánskej rodiny, do ktorej patria aj ruženčiari našej farnosti. Pod vedením hlavnej horliteľky Evy Bandurovej a duchovného otca Lukáša Libáka sa v Dominikánskom centre Veritas začal úžasný deň. Stretli sa tu všetky vetvy dominikánskej rodiny. Hlavní predstavení, laici, rehoľníci, mladí dominikáni a ruženciari pod vedením brata Mateja Šulika, OP, promótora pre ruženec na Slovensku. Čas strávený v tento deň bol plný zaujímavostí, nových informácií, prosieb, porozumenia, štedrosti, radosti, trpezlivosti, modlitby a lásky. Všetkých zúčastnených spojila svätá omša keď v jednote, modlitbe a v duchu lásky ďakovali Bohu za všetky dobrodenia a milosti. Duchovne sme sa obnovili a upevnili vo viere.

V závere stretnutia a po vzájomných rozhovoroch sa nielen ruženčiari, ale celá dominikánska rodina zhodli v tom, že modlitby nikdy nie je dosť. Modlitba sprevádza všetkých a všetko, aby v podstatných veciach bola jednota, vo vedľajších sloboda a vo všetkých láska. Úlohou našich ruženčiarov je odovzdávať modlitbu svätého ruženca ďalej našim deťom a vnúčatám, aby sa modlitba ruženca upevňovala v našich rodinách. Nezabúdajme, že spoločná modlitba je dôležitá pre nás všetkých. Matúš evanjelista píše: „Kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ MT18, 20 Milosť a radosť zo spoločnej modlitby otvára srdce každého a dáva priestor na to, aby sme konkrétnym príkladom odovzdávali a vštepovali modlitbu ruženca ďalšej generácií mladých ruženčiarov.

Kráľovná posvätného ruženca a Svätý Dominik, orodujte za nás.

Eva Borošová, členka RB Sečovská Polianka

2023-11-29T11:43:30+01:00