Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, 24.- 27. júna 2021 – uskutočnené

//Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, 24.- 27. júna 2021 – uskutočnené

Milí ruženčiari! Hoci najmä synoptická tradícia nám veľa prezrádza o identite Panny Márie, predsa len významným zdrojom nášho poznania o Matke Božej je Jánovo evanjelium a Apokalypsa.

Pozývam vás zahĺbiť sa práve do týchto biblických textov, ktorých hĺbku niekedy podceňujeme, a pritom tieto verše nám odhaľujú o Márii omnoho viac, ako by sme na prvý pohľad mohli čakať.

Presné informácie  o termíne, poplatku a prihlasovaní sa na duchovné cvičenia nájdete v priloženom stĺpčeku.

Teším sa na spoločne strávený čas s vami!

fr. Alan Dely OP, promótor pre ruženec

2021-10-20T16:45:14+02:00