Novembrové číslo časopisu Ruženec

///Novembrové číslo časopisu Ruženec

Žiadna z eucharistických modlitieb nie je taká preniknutá rôznymi odkazmi na Sväté písmo ako Štvrtá anafora. Poslednú časť článku o Štvrtej eucharistickej modlitbe nájdete na stranách 12 – 16, v pravidelnom seriáli „Liturgické okienko“.

V sobotu 30. 9. 2023 sa pod záštitou Dominikánskeho mariánskeho centra uskutočnila 16. púť ružencových bratstiev do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Zúčastnili sa jej veriaci z vyše štyridsiatich ružencových bratstiev, spolu približne 800 pútnikov. Viac o tohtoročnej púti sa dočítate na stranách 8 a 9.

Krátku správu z deviateho celoprovinčného stretnutia slovenských bratov dominikánov, ktoré sa nieslo v duchu témy „Teologický odkaz svätého Tomáša a pastoračné výzvy“ nájdete na strane 5.

Strany 10 a 11 sú venované Levovi XIII., nazývanému aj „pápež ruženca“, ktorý počas svojho 25-ročného pontifikátu napísal viacero encyklík venovaných mariánskej úcte a ružencu.

– Deti, obed! – vyklonila som sa z kuchynského okna a pozorovala, ako sa začnú vynárať z rôznych kútov záhrady. Evička so Zuzankou sedeli pod stromom a na rukách kolísali bábiky. Také boli rozkošné! Uložili ich do tieňa a po špičkách sa odplížili smerom k domu, ešte sa obzreli, či sú ich detičky v poriadku, a potom sa spokojne rozbehli. Pokračovanie príbehu vám prinášame na stranách 20 a 21 v rubrike „Zrnká života“.

Témou ďalšej časti seriálu „Máriina škola“ je mesto Loreto, ktorého názov sa väčšine z nás spája s Loretánskymi litániami. Nachádza sa v strednom Taliansku a patrí medzi desať najnavštevovanejších pútnických miest v tejto krajine. Viac na stranách 21 až 23.

Až 300 miliónov kresťanov vo svete zažíva rozličné formy útlaku a prenasledovania pre svoju vieru, čo je najviac spomedzi všetkých vierovyznaní. Čerenej strede, ktorá pripomína prenasledovanie kresťanov, je venovaná rubrika „Viera vo svete“ na stranách 24 až 27.

Seriál „Viera v umení“ pokračuje článkom Smrteľný zápas a boj o dušu, ktorý prinášame na stranách 28 až 35.

V novembrovom čísle časopisu nájdete aj pozvánky na:

– adventné duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove na tému: Príchod Kniežaťa pokoja, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca, (str. 16),

– Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 18. novembra (str. 18).

Na strane 2 a 3 sa nachádza informácia o predplatnom časopisu Ruženec na rok 2024 a na str. 36 nájdete ponuku vami obľúbených Ružencových kalendárov na rok 2024.

2023-11-03T10:00:37+01:00