Septembrové číslo časopisu Ruženec

//Septembrové číslo časopisu Ruženec

Jeseň života. Tak znie nová téma, ktorej sa budeme venovať na stránkach nášho časopisu ruženec. Bude o starostiach a radostiach starších ľudí. Autorka tejto témy na strane 8 až 9 pri svojej práci so staršími často prirovnáva život k štyrom ročným obdobiam. Je to symbolické prirovnanie. Ak sa však trochu zamyslíme, tak naozaj je v tom akási paralela…

Rubrika „Biblické okienko“ na str.10 až 13 opisuje tretiu kapitolu Jánovho evanjelia, ktoré pri rôznych príležitostiach zdôrazňuje Ježišovo nadprirodzené poznanie. Napríklad: „Ježiš od počiatku vedel, kto ho zradí“ (Jn 6, 64). Ježiš dobre vie, že Samaritánka žila s piatimi mužmi a ten, s ktorým teraz žije, nie je jej muž (4, 18). Toto nadprirodzené Ježišovo poznanie evanjelista poodhalí už v úvodnej kapitole…

Čo vyjadruje slovné spojenie „kto seje vietor, zožne búrku“ sa dočítate v Biblických drobničkách na strane 28.

Na strane 26. – 27 sa v seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť na invokáciu Kráľovná pokoja.

Z pútnických miest sme navštívili Hronský Beňadik. Hovorí sa o ňom ako o Perle Pohronia. Krásny gotický chrám vybudovaný benediktínmi uchováva prevzácnu relikviu, ktorá na Slovensku nemá obdobu. Viac na str. 14 a 17.

Vo Vatikáne nedávno vyšiel encyklopedický slovník pojmov, ktoré sú príznačné pre pápeža Františka. Určite sa medzi nimi nachádza aj slovo „nežnosť“. Svätý Otec ho používa najmä vo vzťahu k Bohu a vyjadruje ním jeden zo spôsobov Božej lásky k človeku. Božie pôsobenie a jeho podstatu spoznávame predovšetkým zo Svätého písma. Z tohto prameňa vychádza aj pápež František, keď bližšie charakterizuje Božiu lásku. Viac sa dočítate v článku Božia nežnosť.

V obnovenom seriály „Viera vo svete“ sa môžete vydať po stopách Charlesa de Foucaulda do Alžírska. Slávny francúzsky pustovník a bývalý dôstojník, zabitý v Tamanrassete v srdci Sahary v južnom Alžírsku, sa vo veku 28 rokov obrátil a radikálne zmenil svoj život – začal ho žiť ako kontemplatívny, plne oddaný Božej vôli a zameraný na Eucharistiu. Viac sa dočítate na strane 22 – 25.

Viera v umení na strane 32 až 36 hovorí o Arche zmluvy a páde Jericha. V júlovom čísle Ruženca sme si všimli, že Ježiša a jeho starozákonného predchodcu Jozueho spája to isté meno a to isté poslanie. Počiatky Jozueho pôsobenia podľa rovnomennej starozákonnej knihy vykresľuje v šiestich scénach iluminácia z Biblie sv. Jána z Akry (okolo 1250). Ktoré scény to sú sa dočítate v našom článku.

Vydali sme 36 stranovú brožúru životopisu dominikána Pia Krivého OP, vo formáte A6. Viac na str. 18.

Pozvánku na Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 19. septembra nájdete na strane 2.

Na strane 31 nášho časopisu nájdete ponuku vami obľúbených Ružencových kalendárov na rok 2021.

Ak potrebujete načerpať nové sily, neváhajte a prihláste sa na duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: „Ak nebudete ako deti, nevojdete do Božieho kráľovstva.“ Bližšie info na str. 7.

Pozvánku na Slávnosť Ružencovej Panny Márie v dominikánskom kostole v Košiciach na str. 19.

2020-10-15T18:58:58+02:00