Ruženec 06/2023

//Ruženec 06/2023

Na strane 8 a 9 vám prinášame report s názvom: ADOM – dominikánska mládež kde sa dočítate, že už pred viac ako siedmimi rokmi sa bratia dominikáni a sestry dominikánky rozhodli vytvoriť priestor a možnosť pre mladých ľudí hľadajúcich Boha, ktorí túžia rásť a dozrievať na svojej ceste viery nielen ako opustení jedinci doma, ale ako spoločenstvo mladých veriacich ľudí. Nazvali ho ADOM…

Na strane 31 až 36 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Svätý Tomáš Akvinský (1225 – 1274) Zázrak v Bolsene. Hoci svätý Tomáš je známy ako Anjelský učiteľ (Doctor angelicus), pápež Pius XI. ho vo svojej encyklike Studiorum Ducem poctil ďalším titulom: Doctor eucharisticus (Eucharistický učiteľ). Čím si Tomáš túto poctu zaslúžil, je zaujímavý príbeh, ktorého sa Akvinas stal nečakanou súčasťou; ale poďme pekne poporiadku….

Na str. 20 až 22 sa v seriály „Máriina škola“ dočítate v článku Mariánska úcta blahoslavenej Sáry Salkaháziovej o tom, že Svätý Otec nedávno vyslovil zaujímavý postreh, že mučeníkov netreba vnímať ako individuálnych hrdinov, podobných kvetom na púšti, ale ako „zrelé a vynikajúce plody Pánovej vinice, ktorou je Cirkev“ (Katechéza z 19. 4. 2023). Aj v Cirkvi na našom území vyzreli viaceré osobnosti, ktoré v minulom storočí vydali svedectvo svojej lásky ku Kristovi až po preliatie krvi. Jednou z nich bola košická rodáčka Sára Salkaháziová (1899 – 1944)….

Čo vyjadruje slovné spojenie Čo na srdci, to na jazyku sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 23.

Na strane 18 a 19 vám prinášame impulzy s názvom: Pozdrav Ave Maria podľa Tomáša Akvinského. V predchádzajúcej časti výkladu pozdravu Ave Maria sa svätý Tomáš Akvinský zameral na skutočnosť, že v Starom zákone vždy ľudia prejavovali úctou anjelom, keďže anjeli sú vznešenejšie bytosti než ľudia. Viac v spomínanom článku…

Na str. 10 až 13 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v 2 časti článku Tretia eucharistická modlitba o tom, že Motív obety je červenou niťou, ktorá spája jednotlivé časti Tretej eucharistickej modlitby. V predchádzajúcej časti sme si všimli, ako táto anafora dáva do súvisu Malachiášovo proroctvo o čistej obete, ktorá sa raz bude Pánovi prinášať od východu slnka až po jeho západ (Mal 1, 11), s eucharistickou obetou, ktorá sa práve prináša na oltári. Viac v spomínanom článku.

V seriály „Viera vo svete“ na str. 24 až 28 vám prinášame článok o tom, že kostoly musia strážiť, aby sa kresťania mohli modliť v bezpečí. Katolícke zdravotné sestry sa obliekajú ako moslimky, keď chcú ísť do dedín ošetrovať pacientov. Kresťanské dievčatá chodia do školy zahalené, pretože iba tak sa vyhnú únosom. Odpor proti džihádistom si v Burkine Faso vyžaduje veľa odvahy. O súčasnej neľahkej situácii v krajine hovoril s pápežskou nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi otec Wenceslao Belem. Viac v článku s názvom: Burkina Faso: Veríme, že zlo nebude mať posledné slovo.

Nájdete v ňom aj pozvánku na:

– duchovné cvičenia v Dome spoločnosti Ježišovej v Ružomberku, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Panna Mária, v kráľovstve Božej vôle (str. 7).

2023-05-24T16:26:46+02:00