Ruženec 07/2023

//Ruženec 07/2023

Na strane 8 a 9 vám prinášame info zo stretnutia ruženčiarov v Košiciach. Stretnutie členov ružencových bratstiev a mariánskych ctiteľov, ktoré sa každoročne koná v dominikánskom kostole v Košiciach v tretiu májovú sobotu, tento rok pritiahlo pútničky a pútnikov zo 63 ružencových bratstiev, prevažne z východného Slovenska…

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí budeme pokračovať už 29 časťou na strane 6 až 7. V článku s názvom Učme deti láske a úcte k starým rodičom.

Prinášame vám nový seriál s názvom „Zrnká života“ s názvom: Klebetnice. V našej obci máme najrýchlejšiu sieť na svete. A nie je to internet. Existovala oveľa skôr a je v mnohých ohľadoch precíznejšia, dômyselnejšia a hlavne – osobnejšia. Viac sa dočítate na strane 16 a 17.

Na strane 29 až 35 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Svätý Tomáš Akvinský (1225 – 1274) Tomášov triumf. Tento rok si v rámci Tomášovského jubilea pripomíname sedemsté výročie od jeho svätorečenia. Stalo sa tak 18. júla 1323 za pontifikátu pápeža Ján XXII. Pravdepodobne pri tejto príležitosti taliansky maliar Lippo Memmi († 1356) vytvoril dielo, ktoré sa nazýva Triumf svätého Tomáša Akvinského…

Na str. 18 až 19 sa v seriály „Máriina škola“ dočítate v článku S Máriou ústrety Svetovým dňom mládeže o tom, že začiatkom augusta sa v Portugalsku budú konať Svetové dni mládeže. V rámci prípravy na toto výnimočné stretnutie pápež František napísal posolstvo, ktoré môže inšpirovať k hlbšiemu prežívaniu viery nielen mladých vekom, ale aj mladých duchom…

Čo vyjadruje slovné spojenie Padať na úrodnú pôdu sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 26.

Na strane 20 a 21 vám prinášame impulzy s názvom: Pozdrav Ave Maria podľa Tomáša Akvinského. Podľa svätého Tomáša Panna Mária prevyšuje anjelov trojakým spôsobom. Najskôr – ako sme si to mohli všimnúť v predchádzajúcom čísle Ruženca – prekonáva ich v plnosti milosti. Žiaden anjel neprekypuje toľkou plnosťou milosti ako nebeská Matka. Okrem plnosti milosti však Anjelský učiteľ uvádza ešte ďalšie dve oblasti, v ktorých Panna Mária predstihuje anjelov. Viac v spomínanom článku…

Na str. 10 až 12 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v záverečnej časti článku Tretia eucharistická modlitba o tom, že v predchádzajúcej časti Ruženca sme sa zamerali predovšetkým na myšlienku obety, ktorá je niťou spájajúcou jednotlivé časti Tretej eucharistickej modlitby. V našej expozícii sme sa dostali k slovám, ktoré zdôrazňujú globálny rozmer a zmierny charakter eucharistickej obety: „Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu.“ Viac v spomínanom článku.

V seriály „Viera vo svete“ na str. 22 až 25 vám prinášame článok o tom, že Strednú a Južnú Ameriku spája úzky pás zeme. Na jeho východnej strane je zátoka, ktorá je miestom nádeje pre tisícky ľudí. Pláž v Necoclí v kolumbijskom Karibiku bola kedysi známym turistickým miestom. Dnes ju zapĺňajú stovky migrantov, ktorí si so sebou vzali iba to, čo zvládnu odniesť na vlastnom chrbte. Dúfajú, že sa dostanú do Severnej Ameriky a pre svoj sen sú ochotní riskovať dlhú a nebezpečnú cestu. Viac v článku s názvom: Kolumbia: Sestry migrantom zjavujú milosrdnú tvár Boha.

2023-06-14T09:33:23+02:00