Ruženec – S Máriou kontemplovať Krista

//Ruženec – S Máriou kontemplovať Krista

Praktická pomôcka pre tých, ktorí sa radi modlia posvätný ruženec, ale aj pre „začiatočníkov“, ktorí sa o tejto modlitbe chcú dozvedieť čo najviac.
Kniha je rozdelená do štyroch väčších častí:

Prvá časť podrobne vysvetľuje, ako sa modlí ruženec, čo je ružencové bratstvo, aké sú formy členstva v ružencovom bratstve, aké sú výsady a prísľuby pre členov ružencového bratstva, a tiež vysvetľuje, prečo je ruženec kontemplatívnou modlitbou.

Druhá časť je venovaná už konkrétnej modlitbe posvätného ruženca. Obsahuje rôzne úvodné modlitby, modlitby k Duchu Svätému, a niekoľko rozjímaní ku každému tajomstvu posvätného ruženca. Tieto rozjímania sú zostavené výlučne zo Svätého písma, z Nového i zo Starého zákona. Sú kratšie i dlhšie, čo určite oceníte aj pri spoločnej mesačnej modlitbe vo vašom ružencovom bratstve. Zaujímavosťou je Biblický ruženec, v ktorom sa pred každým Zdravasom prečíta krátky citát zo Svätého písma hlbšie vysvetľujúci dané tajomstvo.

Tretia časť obsahuje množstvo zaujímavých modlitieb.
— Modlitby k Panne Márii: mariánske antifóny, litánie, prísľub Panne Márii a iné modlitby.
— Modlitby k sv. otcovi Dominikovi: litánie, prosby, modlitby.
— Modlitby k sv. Kataríne Sienskej: litánie, modlitby.
— Modlitby sv. Tomáša Akvinského za niektoré osobitné potreby. Napr. za dosiahnutie odpustenia hriechov, za dar čností, za dar rozjímania…
— Modlitby za zosnulých členov ružencových bratstiev (obsahujú aj špeciálne rozjímania posvätného ruženca).

Štvrtá časť pozostáva z liturgie posvätenia času zo sviatku Ružencovej Panny Márie. Obsahuje všetko od prvých vešpier, cez posvätné čítanie, ranné chvály, až po druhé vešpery.

Kniha má 392 strán a praktický formát modlitebnej knižky.

Cena knihy ako milodar na pokrytie nákladov na jej výrobu činí 10 Eur.

2022-07-25T12:51:04+02:00