Ako dobre prežiť advent?

//Ako dobre prežiť advent?

Advent je mojím najobľúbenejším obdobím. Mám veľmi rád to očakávanie narodenia Pravdy; očakávanie, ktoré v nás prebúdza nádej, napriek všetkým ťažkostiam, ktoré sme prežili; očakávanie, ktoré nás pozýva začať žiť plnšie, pravdivejšie, láskavejšie, hoci sme to už toľkokrát pokašľali. V advente sa v nás vždy zrodí niečo nové, i keď je to stále o „Tom Istom“.

Ako isto viete, slovo advent pochádza z latinského adventus, čo znamená príchod. Advent poukazuje na príchod Božieho Syna, či toho prvého pred 2000 rokmi, alebo toho druhého, ktorý nastane … v tom správnom čase :). No advent poukazuje aj na tretí príchod Božieho Syna, a to na dnešný, súčasný príchod Syna do nášho srdca, do nášho života. Kto sa ponorí do hĺbky a významu prvého príchodu, kto vezme vážne tretí príchod, ten nemusí mať obavy z druhého príchodu.

Advent sa stane obdobím prípravy na príchod Slova, Pravdy, Lásky (Ježiša) do môjho života, ak sa zároveň stane obdobím prípravy na odchod pretvárky (ľahostajnosti), klamstva, nenávisti z môjho života. Skutočný advent bude príchodom Krista, ak sa stane odchodom toho, čo ma od Krista odvádza. Advent je tak spojený s dvoma dôležitými slovami: s príchodom a odchodom. Len akosi sme v tom druhom slove zamenili jedno písmenko a advent sme spojili s obchodom. No ak upriamime počas adventu svoj pohľad na obchod (konzumizmus, náhlivosť…), z príchodu Ježiša do nášho srdca nič nebude.

Ako teda prežiť dobre advent, ten požehnaný čas prípravy na Kristov príchod? Tak, že advent sa pre nás nestanem časom obchodov, ale odchodov. Odchodov mojich nerestí, všetkého, čo je prekážkou pre Kristov príchod do môjho života.

fr. Alan Ján Dely OP

2019-12-02T12:30:00+01:00