Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, 26.- 29. januára 2023 – ZRUŠENÉ

//Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, 26.- 29. januára 2023 – ZRUŠENÉ

Milí ruženčiari,

pozývam vás na duchovné cvičenia kde budeme hovoriť o Zastaveniach lásky podľa Svätého písma 1. list Korinťanom 13. kapitola.

Presné informácie o termíne, poplatku a prihlásení sa na duchovné cvičenia nájdete v priloženom stĺpčeku.

Teším sa na spoločné stretnutie.

fr. Antonín Husovský OP, spolupracovník promótora pre ruženec

2023-01-23T07:29:26+01:00